Ακροκώλιον : Το Ελληνικό προσούτο!

Ακροκώλιον : Το Ελληνικό προσούτο! Η συμμετοχή γηγενών κτηνοτρόφων και αλλαντοποιών στο διακρατικό, κοινοτικό έργο Quibic - «Εισαγωγή των γονιδιακών καινοτομιών στην αγροδιατροφή», είχε ως αποτέλεσμα να παραχθούν -για πρώτη φορά- στην Ελλάδα προϊόντα ωρίμασης από ελληνικό μαύρο χοίρο...

Πατήστε εδώ για να δείτε περισσότερα...


blog comments powered by Disqus
sary
Find us on Facebook
Follow Us
Ucook TV