Θεματικός τουρισμός: υπερψηφίστηκε το σχέδιο νόμου για τον τουρισμόΘεματικός τουρισμός: υπερψηφίστηκε το σχέδιο νόμου για τον τουρισμό

Υπερψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής το Σχέδιο Νόμου για τον τουρισμό που κατέθεσε το αρμόδιο υπουργείο.

Το σχέδιο νόμου για τον τουρισμό: «Θεματικός τουρισμός – Ειδικές μορφές τουρισμού – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης – Στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις» που κατέθεσε η υπουργός, Έλενα Κουντουρά, εισάγεται για πρώτη φορά στην εθνική νομοθεσία ένα ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο για την ανάπτυξη, την οργάνωση και την εποπτεία των επαγγελματικών δραστηριοτήτων και της επιχειρηματικότητας στον θεματικό τουρισμό.

Θεματικός τουρισμός: υπερψηφίστηκε το σχέδιο νόμου για τον τουρισμό

Το νέο πλαίσιο για τον θεματικό τουρισμό, ανοίγει νέους ορίζοντες στην τουριστική ανάπτυξη της χώρας και συμβάλλει στην επίτευξη του στρατηγικού στόχου της εθνικής τουριστικής πολιτικής για τουρισμό 365 ημέρες τον χρόνο, αναδεικνύοντας τις αυθεντικές ταξιδιωτικές εμπειρίες, που προσφέρει η Ελλάδα και αποτελούν κυρίαρχη τάση του παγκόσμιου τουρισμού.

Το νομοσχέδιο αποτελείται από δύο βασικά μέρη.
Στο πρώτο μέρος ορίζεται με σαφήνεια το πλαίσιο για την ανάπτυξη του θεματικού τουρισμού και στοχεύει στη θεσμοθέτηση για πρώτη φορά ενός βασικού πλαισίου ανάπτυξης "ώριμων" τουριστικών προϊόντων και ειδικών μορφών τουρισμού.

Με την θεσμοθέτηση τους επιδιώκεται:
1. Η ακόμη πιο δυναμική προώθηση νέων ελληνικών προορισμών
2. Η ισόρροπη κατανομή των τουριστών σε όλη τη χώρα και καθ΄ολη τη διάρκεια του έτους
3. Την παροχή στον επισκέπτη πιστοποιημένων υπηρεσιών και υψηλής ποιότητας αυθεντικών ταξιδιωτικών εμπειριών
4. Η διασύνδεση δραστηριοτήτων του τουρισμού με τομείς της οικονομίας, όπως η αγροδιατροφή και η μεταποίηση
5. Η στήριξη των περιφερειακών και τοπικών κοινωνιών σε όλη την Ελλάδα, μέσα από τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, νέων πηγών εσόδων, νέας επιχειρηματικότητας και την προσέλκυση νέων επενδύσεων.

Με το δεύτερο μέρος του σχεδίου νόμου, το Υπουργείο Τουρισμού επιδιώκει σε συνέχεια σειράς παρεμβάσεων, τον πλήρη εκσυγχρονισμό του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου στη λειτουργία της εγχώριας τουριστικής αγοράς μέσα από:
1. Την εξάλειψη παρωχημένων ρυθμίσεων στους γενικούς όρους και προϋποθέσεις αδειοδότησης των επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων και ευρύτερα των δραστηριοτήτων που διέπονται από την τουριστική νομοθεσία.
2. Την επίλυση θεμάτων στο πλαίσιο λειτουργίας των τουριστικών γραφείων με βάση τις σύγχρονες ανάγκες.
3. Την τροποποίηση/συμπλήρωση του ισχύοντος πλαισίου για τα ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας, τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα, και τις περιοχές ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης ΠΟΤΑ.
4. Την αντιμετώπιση νομοθετικών- διοικητικών κενών και λειτουργικών προβλημάτων των τουριστικών λιμενικών υποδομών. Δημιουργείται συνολικά ένα πιο ευέλικτο πλαίσιο στις διαδικασίες χωροθέτησης μαρινών, το σχεδιασμό και την αδειοδότηση έως την ολοκλήρωση της επένδυσης για την αξιοποίησής τους.
5. Την εισαγωγή ρυθμίσεων για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διοικητικών υπηρεσιών τουρισμού, αρμοδίων για την αδειοδότηση, την εποπτεία και τον έλεγχο των τουριστικών επιχειρήσεων.
6. Την προώθηση επιμέρους ρυθμίσεων σε θέματα τουριστικής εκπαίδευσης και τις εκπαιδευτικές δομές του Υπουργείου, στο πλαίσιο της υλοποιούμενης πολιτικής για τη ριζική αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας τουριστικής παιδείας


Ucook.gr


blog comments powered by Disqus
sary
Find us on Facebook
Follow Us
Ucook TV