Ελληνικό σήμα και στο ελαιόλαδοΕλληνικό σήμα και στο ελαιόλαδοΕλληνικό σήμα και στο ελαιόλαδο


Το Ελληνικό σήμα που εδώ και λίγα χρόνια έχει καθιερώσει η Γενική Γραμματεία Εμπορίου σε γαλακτοκομικά προϊόντα και σε αλκοολούχα ποτά, πλέον θα απονέμεται σε ελαιόλαδα, παρθένα και έξτρα παρθένα καθώς και σε επιτραπέζιες ελιές.

Σκοπός της δημιουργίας του Ελληνικού σήματος είναι να αποφεύγονται οι παράνομες ελληνοποιήσεις των προϊόντων.

Φορέας υλοποίησης είναι ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΕΛΓΟ-Δήμητρα και οι επιχειρήσεις που θα κάνουν αίτηση για το σήμα θα περνούν από επιτόπιους ελέγχους, για να διαπιστώνεται τόσο η προέλευση των πρώτων υλών όσο και η ποιότητα των εγκαταστάσεων και άλλα παρόμοια κριτήρια.

Ucook.gr


blog comments powered by Disqus
sary
Find us on Facebook
Follow Us
Ucook TV