Ντρέσσινγκ

Όταν ο όρος αναφέρεται σε πουλερικά, εννοεί την ετοιμασία τους για το μαγείρεμα, ενώ όταν αναφέρεται σε σαλάτες, αφορά στην προσθήκη σάλτσας.

blog comments powered by Disqus
sary
Find us on Facebook
Follow Us
Ucook TV