Ντέλι (Deli)

Αμερικανικός όρος για μαγαζί με delicatessen.

blog comments powered by Disqus
sary
Find us on Facebook
Follow Us
Ucook TV