Κατώφλι αντίληψης

η ελάχιστη συγκέντρωση μιας ουσίας, που απαιτείται για να γίνει αισθητή η παρουσία της.

blog comments powered by Disqus
sary
Find us on Facebook
Follow Us
Ucook TV