Αραιό

χρώμα που του λείπει η πυκνότητα και η ένταση. Μια τέτοια εμφάνιση προετοιμάζει για έλλειψη σώματος

blog comments powered by Disqus
sary
Find us on Facebook
Follow Us
Ucook TV