Όγκος

Είναι η αίσθηση των γευστικών συστατικών που κάνουν το κρασί να μη μοιάζει με νερό και να μη δίνει την αίσθηση της υδαρότητας. Χρησιμοποιείται κυρίως για το χαρακτηρισμό των λευκών κρασιών και οφείλεται κατά μεγάλο μέρος στην ύπαρξη αλκοόλης. Μπορεί να είναι μέτριος, μεσαίος, μεγάλος. Τα κρασιά από αμπελώνες μικρών στρεμματικών αποδόσεων έχουν μεγαλύτερο όγκο.

blog comments powered by Disqus
sary
Find us on Facebook
Follow Us
Ucook TV