Κλειστό (αρωματικά)

Είναι ένα κρασί που δείχνει ότι μπορούμε να προσδοκούμε αύξηση της αρωματικής έντασης και πολυπλοκότητας.

blog comments powered by Disqus
sary
Find us on Facebook
Follow Us
Ucook TV